..:: ENVER DANACI ::.. - FUTBOL
..:: SAYFALARIM ::..

 


            ..::  F U T B O L ::..    

                                                                                  
                                                                                                     


    11’er kişiden oluşan iki takım arasında oynanan ve oyuncuların, şişirilmiş bir topu el ve kollarını kullanmadan rakip kaleye atmaya çalışmasına dayanan oyun. Dünyada en yaygın ve en çok tutulan sporlardan biridir.

    İngilizce “football”; foot: ”ayak” ve ball: ”top” demektir. 

  Tanımda da belirtildiği gibi futbol, günümüzün en popüler spor dalıdır,dahası kullanılan malzemelerin üretimi,stadyumların inşası ve televizyon yayınları ile büyük bir endüstridir.Çalışmamız öncesi yaptığımız araştırmada futbol tarihi üzerine Türkçe’de yeterli kaynak olmadığını gördük,bu nedenle genelde İngilizce kaynaklar kullandık(özellikle İngilizce web siteleri).Çalışmamızın hedefi futbolun milattan öncesine uzanan köklerini anlatmaktır.


FUTBOLUN KÖKLERİ

Türklerde Futbol 

  Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı “Futbol Teknik,Taktik,Eğitim,Öğretim”kitabına göre bu spor Orta Asya’da Türk uygarlığı ile başlamıştır.Gene bu kitapta, Orta Asya Türkleri’nin günümüz futbolunu bazı kurallar eşliğinde oynadığı eski eserlerde belirtilmektedir.”La Tartarie”(la tartari) adlı eserinde, Tsang şehrinde kız-erkek karma takımlarının futbol müsabakalarını seyreden Çinli Huan,şunları anlatmaktadır:

  “Büyük tapınakların avlularında sık sık ayak topu müsabakaları yapılır.Oyun içinde topa elle dokunulmaz,ya ayak ile ya da baş ile vurulur.Amaç topu rakip kaleye sokmaktır.Erkekler gibi savaşmayı başaran Türk kadınları,bu oyunda mahirdir.”

  Orta Asya’daki Türk Spor Şenlikleri’ni Kivişka’da seyretmiş olan Çinli Song Ven de şunları anlatmıştır:

  “Tapınaklara bağlı spor kulüpleri sık sık büyük bayramlar düzenliyorlar,üç gün üç gece süren bu bayramlarda pehlivanlar güreşir,insanlar koşar,atlar koşturulur,ok atılır ve top oynanır.” 

   Kaşgarlı Mahmut,”Divan-ı Lügati’t Türk”ün 1.cildinde Türklerin yüzyıllar boyunca top oyununu oynadıklarını ve bu sporu nasıl yaptıklarını anlatmıştır.Türkler futbol oyununa “Tepük” demişlerdir.Türkçe’deki “tepmek” kelimesi,sanırız,bu kelimeyle ilişkilidir.

   “Timur Tarihi” adlı kitapta,Tepük’ün Timurlenk devrinde de Türkler arasında oynandığı yazılmıştır.İçi hava ile doldurulmuş kuzu derileri(tulum) top olarak kullanılmış,oyun sırasında el değdirilmeden kafa ve ayak vuruşları yapılmıştır.Bu oyun özellikle Timur’un askerleri arasında bir çeviklik idmanı olarak değerlendirilmiştir..

   Seyit Ali Ekber,478 yıl önce yazdığı “Hitayetname” adlı eserinde futbolun Türklerin milli oyunlarından olduğunu belirterek şunları yazmıştır:

   “Top oynamak Hitay’da ustalar işidir.Sığır kursağından top düzmüşlerdir.Topa ayakları ile vururlar,el ile dokunamazlar.Kuralları çiğnemek ve daire dışına çıkmak yasaktır.”

Eski Yunan ve Roma'da Futbol

   Eski Yunan’da futbol için iki farklı terim kullanılmıştır:”episkiros” ve “harpaston”.Yunan şairi Homeros,ünlü “Odesa” sında buna değinmiştir.M.Ö.100 yıllarında Sparta’da belirli kurallar içinde futbol oynanmıştır.”Episkiros” veya “episkires” özellikle askerlerin oynadığı oyunun adıdır.Bu oyun çok büyük bir topla oynanmıştır.Ama temel kural günümüz futboluyla aynıdır;iki taraf topu belli bir çizgiye veya yere götürüp “gol” yapabilmek için çarpışır.

   Eski Yunan’daki “harpaston” İ.Ö. 2. yüzyılda Roma’ya “harpastum” adıyla geçmiştir ve bu da günümüz futbolunun esas kaynağını teşkil eder.”Harpaston” eski Yunan’da “el topu” anlamına gelir.Harpastum’un günümüz futboluna benzeyişi şundandır;oyuncular takımlarında değişik görevler alır:hücum,savunma ve destek.Aynen bugün olduğu gibi...Üzerinde oynanan saha her iki tarafından da işaretlenmiştir ve gol olabilmesi için karşı tarfın çizgisinden top ile geçmek gerekmektedir. Diğer Milletlerde Futbol

   Anabritannica’ya göre futbol oynandığı bilinen en eski tarih,İ.Ö.206 yılıdır ve Çin’de oynanmıştır.Çinliler bu oyuna “Tsu Çu” yani “deriden yapılmış topa ayakla vurma”demekteydiler.İ.S.500’e doğru içi kılla doldurulmuş küre biçimli toplar kullanılmaya başlanmışdı.Topa vurulurken ayaklar ve vücudun el ve kollar haricindeki bölümleri kullanılabiliyordu.Çin’de futbol aristokratların da yaptığı bir spordu.İmparator Sarayı’nın önünde oynarlardı ve gol atmak için topu küçük bir delikten geçirmeleri gerekirdi.Bu oyunlara bazen imparator da katılırdı.Kadınların oynadığı futbola “Denizi geçen sekiz ölümsüz” denmekteydi.İsminden de anlaşılabileceği gibi takımlar sekizer kişiden oluşmaktaydı.

   Japonya’da da 7.yüzyılda futbola benzeyen bir oyun oynanıyordu.14. yüzyılda Floransa’da oynanan “calcio” (kalsiyo)(İtalyanca’da“tekme”) günümüzde de şenliklerde sürmektedir. İskoçya’da 12.yüzyıldan sonra Tövbe Salısı geleneksel futbol oynama günüydü. 
İngiltere’de Futbol-Modern Futbolun Doğuşu

  İngiltere’de futbol “mob futbol”dan (mob:ayak takımı) kaynaklanmıştır.Bu spor kasaba ve köylerde festival ve tatil zamanları,örneğin “Tövbe Salısı”,oynanmaktaydı.Birçok insan bu oyuna katılmaktaydı ve geleneksel bir tatil eğlencesiydi ki hala bazı köylerde oynanmaktadır.Fakat yöneticiler ve üst sınıf tarafından kaba ve adi bulunmaktaydı.1314’te,2. Edward futbolun Londra’da oynanmasını yasakladı ve şöyle bir bildiri yayınladı:

  “Şehirdeki gürültüden ve bu gürültüden kaynaklanabilecek şeytanlar yüzünden,ki bunu Tanrı yasaklar,kralın adına,bu oyunun oynanmasını yasaklarız,uymayanlar tevkif edilecektir.”

   1389’da 2. Richard futbolu tekrar yasaklar ve bunun yerine okçuluğu önerir. 16.yüzyılda İngiliz yazar Stubbes,”Bağımlılıkların Anatomisi”adlı kitabında,futbolun kıskançlığa,hınca,nefrete ve düşmanlığa hatta kavgaya ve cinayete neden olduğunu belirtmiştir.

  Başka bir yazar 1583’te futbolun boyun,bacak ve kol kırılmalarına,burun kanamasına yol açtığını belirtmiştir ve zararlı bir faaliyet olduğunu yazmıştır.

  Daha sonraları,Kral 2.Charles futbol oynanmasını serbest bırakmıştır.Hatta Albemarle dükünün ve kendisinin uşakları arasında bir maç düzenlendiği anlatılır.Kral 2.Charles’ın maça katılışı futbol tarihinde bir ilktir.

  “Mob futbol” 500’e varan oyuncuyla oynanırdı.Maç genelde şehir meydanında,öğleden sonra başlardı ve akşama kadar devam ederdi.Kural yoktu.Maç sırasında tüm evler kepenklerini indirirdi.

  1846 yılına ait bir “Daily News” gazetesinde “Shrovetide” maçından söz edilmiştir.Anlatılana göre oyun ,yani “mob futbol”,bir savaştan kaynaklanır.Danlar İngiltere’yi işgale gelince şehirde büyük bir direnişle karşılaşırlar ve bu direniş Londra’dan destek gelene kadar sürer.Sonuçta savaşı İngilizler kazanır.Dan kumandanın kafası kesilir ve bununla futbol oynanır.Anlatılana göre bu olay “Tövbe Salısı”nda gerçekleşmiştir ve sonradan “Tövbe Salısı”nda futbol oynamak gelenek haline gelmiştir.

  İlk futbol federasyonu 1863’te kolej mezunu öğrenciler tarafından kuruldu.Bu birliğe FA yani Football Association(Futbol Birliği) adını verdiler.Bu isim günümüzde de aynen kullanılmaktadır.Aynı birlik oyunun kurallarını belirledi.1881’de ise İngiltere Futbol Ligi kuruldu.Bu arada futbol oyununa ilgi arttı,futbol sevgisi İngilizler arasında hızla yayıldı.

  1884’te profesyonelleşme gündeme geldi.Profesyonel Futbol Ligi karşılaşmaları 1888’de başladı.İngiltere’den Avrupa kıtasına geçen futbol zamanla bütün dünyada benimsendi.

  1904’te artık futbol oldukça yaygınlaşmıştır.Aynı yıl Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurulur.Futbol ilk defa ,gayri resmi de olsa, 1900 Olimpiyat Oyunları’nda yer alır.İlk dünya kupası ise 1930’da Montevideo’da yapılır ve Uruguay birinci olur.

TÜRKİYE'DE FUTBOL

   Türkiye’ye,bugünkü futbol oyununun kuralları,saha ölçüleri vb. özellikleri ile eşdeğer olan futbolun,1890’larda İzmir’e yerleşen İngiliz aileleri tarafından getirildiği bilinmektedir.Daha sonra İstanbul’daki azınlıklarca oynanan oyun durumunu almıştır.Ancak bu oyunun Türkiye’ye okullu öğrencilerce yerleştirildiği,sevdirildiği bilinmektedir.1899 yılında Kolejli Gençler Black Stockings (siyah çoraplar) isminde bir kulüp kurmuşlardır.İlk Türk futbolcusu “Bobi” takma adıyla İngiliz takımlarında oynayan Fuat Hüsnü Kayacan’dır.İlk futbol kulübü Galatasaray 1905’te,sonrasında ise Fenerbahçe 1907’de kuruldu.1903’te jimnastik kulübü olarak kurulan Beşiktaş ise 1910’da futbolu da etkinlikleri arasına aldı.Kulüp sayısının artmasıyla Futbol Kulüpleri Birliği kuruldu.İstanbul Pazar ve İstanbul Cuma Ligleri oluşturuldu.

   Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı(TİCİ) içinde 13 Nisan 1923’te oluşturulan Futbol Federasyonu,FIFA üyeliğine 21 Mayıs 1923’te kabul edildi.Türk Milli Futbol takımı ilk maçını 26 Ekim 1923’te Romanya ile yaptı ve 2-2 berabere kaldı.Türkiye futbol ligleri günümüzdeki yapısına kavuşuncaya değin çeşitli adlar altında oynandı.Milli Küme adı altında toplanan ve 1937’den 1943’e değin Maarif Mükafatı,1944’ten 1951’e değin de Milli Eğitim Mükafatı olarak anılan liglerden sonra 1959’da Türkiye Birinci Ligi kuruldu.Futbolda profesyonelliğe 1951’de geçildi.

   Türk milli takımı Dünya Kupası final grubuna katılma hakkını ilk kez 1949’da elde etti ama ödenek bulunamadığından Rio de Janerio’ya gidemeyerek 1950 Dünya Kupası’ndan elendi.Bu hakkı ikinci kez elde ettiği 1954’te,sonradan kupayı kazanan Almanya’ya yenilerek elendi. 
                  

TAKTİKSEL GELİŞMELER


   Futbolda usta oyuncuların top sürmesi ve çalımla rakiplerinden sıyrılması göze hoş gelmekle birlikte,futbol temelde takım oyunudur.Oyuncuların paslaşmaları ve oyun taktiği çok önemlidir.Bu nedenle futbol oyununa ilişkin birçok taktik geliştirilmiştir.1930’larda Arsenal takımı menajeri Herbert Chapman,santrhafı geriye çekerek üçüncü bek durumuna getirdi.İlerde de beş yerine dört forvet oyuncusu bıraktı.Bu sisteme WM denir.İtalya’da geliştirilen Catenaccio sisteminde savunma dörtlüsünün gerisinde sanumanın gediklerini kapatmak üzere “libero” denen bir oyuncu daha bulundurulur.Her iki sistemde de hızlı bir konratak (karşı hücum) için sağlam bir savunma öngörülür.Oyun sistemleri oyuncuların sahaya dizilişleriyle de anılır.En eski oyun sistemi,2-3-5 (yani iki bek,üç orta saha oyuncusu ve beş forvet) dizilişiyle belirtilirdi.Brezilyalıların geliştirdiği 4-2-4 uzun yıllar yaygın biçimde uygulanmıştır.Bu sistem,savunma ya da hücumu güçlendirmek amacıyla zaman zaman değiştirilerek 4-3-3 ya da 4-4-2’ye dönüştürülmüştür. 

 

 

   FUTBOL OYUN KURALLARI

OYUN ALANI
Boyutlar

Oyun alanı dikdörtgen şeklinde olmak zorundadır. Taç çizgisi kale çizgisinden uzun olmak zorundadır.

Uzunluk: Minimum 90 m, maksimum 120 m. Genişlik: Minimum 45 m, maksimum 90 m.

Uluslararası maçlar
Uzunluk: Minimum 100 m, maksimum 110 m.
Genişlik: Minimum 64 m, maksimum 75 m. 

Oyun alanının işaretlenmesi

Oyun alanı çizgilerle belirlenmiştir. Bu çizgiler ait oldukları alanı sınırlayan çizgilerdir.

Oyun alanını çevreleyen iki uzun çizgi taç çizgisi olarak adlandırılır. Kısa olanlar ise kale çizgisidir.

Bütün çizgiler en çok 12 cm genişliğinde olmalıdır.

Oyun alanı orta saha çizgisiyle ikiye ayrılmıştır.
Orta nokta, orta alan çizgisinin orta noktasındadır. Çevresine 9.15 m çapında bir daire çizilmiştir.

Kale alanı
 

Kale alanları, oyun alanının her iki ucunda şu şekilde belirlenir:
Kale çizgisinden her iki kale direğinden 5.5 m uzaklıktan oyun alanının içine doğru 5.5 m uzunlukta iki çizgi çekilir ve bu çizgiler kale çizgisine paralel bir çizgiyle birleştirilir. Bu çizgilerle ve kale çizgisiyle sınırlı alan kale alanıdır.

Ceza alanı 

Ceza alanı her iki tarafta şöyle belirlenir: Kale çizgisi üzerinden her kale direğinden 16.5 m uzaklıktan kale çizgisine dik 16.5 m uzunlukta iki çizgi çekilir ve bu çizgiler kale çizgisine paralel bir çizgiyle birleştirilir. Bu çizgilerle ve kale çizgisiyle sınırlı alan penaltı alanıdır.
Ceza alanında kale direklerinin arasındaki çizgiden 11 m uzaklıkta ve tam orta hizasında bir penaltı noktası bulunur. Her penaltı alanın dışına merkezi penaltı noktası olan 9.15 m çapında bir yay çizilir.

Bayrak direkleri

Köşe direkleri ucu sivri olmayan yüksekliği 1.5 m. den alçak olamamak şartıyla bir bayrakla oyun alanın tüm köşelerine konur. Bu bayrak direkleri istenirse ortasaha çizgisi kenarlarına da taç çizgisinden en az 1 m uzaklığa yerleştirilebilir.

Köşe yayı

Her korner bayrağına oyun alanı içine 1 m çapında bir yarım yay çizilir.

Kaleler

Her kale direği 12 cm'yi geçmemek üzere eşit kalınlıktadırlar. Gol çizgisi kale direkleriyle eşit kalınlıktadır. Ağlar kale direklerinin arkasına kaleciyi rahatsız etmeyecek şekilde direklere ve yere sağlamca tutturulur.

Kale direkleri beyaz renkte olmalıdırlar. İki direk arasındaki mesafe içten içe 7.32 metre, üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2.44 metre'dir.

Güvenlik 

Kale direkleri toprağa sağlamca sabitlenmelidir. Portatif kaleler ancak bu şartı sağlayabiliyorsa kullanılabilir.

Uluslararası Futbol Komitesi'nin Kararları


Karar 1

Eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun üst direk tamir edilip yerine takılıncaya kadar durdurulur. Eğer tamir imkanı yoksa, oyun tatil edilecektir. Üst direk yerine ip kullanılmasına izin verilmez. Eğer üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak hakem atışı ile tekrar başlatılır.

Karar 2

Kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. Şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.

Karar 3

Takımların oyun alanına giriş anından, devre arasında oyun alanından ayrılmalarına ve tekrar oyun alanına dönmelerinden maçın bitimine kadar, oyun alanına ve oyun alanındaki gereçlere (kale direkleri ve kale ağları ile bunların sınırladığı alan da dahil) her türlü hakiki veya sanal ticari reklam koymak yasaktır. Özellikle kalelere, ağlara, bayrak direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam direkleri ve bayraklarına hiç bir reklam malzemesi konamaz. Bu gereçlere hiç bir yabancı madde (kamera, mikrofon v.s.) takılmaz.

Karar 4

Teknik alanın içinde veya taç çizgisinden bir metrelik mesafede olan oyun sahası dışındaki bölgenin zemini üzerinde herhangi bir reklam olmayacaktır. Ayrıca gol çizgisi ile fileler arasındaki bölgeye de reklam konulmasına izin verilmeyecektir.

Karar 5

Karar 3'te belirtilen süreler dahilinde, oyun alanında ve oyun alanındaki gereçlerde (kale ağları ve çevirdikleri alanlar da dahil) FIFA'nın, konfederasyonların, ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin veya diğer kurumların hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarını yapmak yasaktır.

Karar 6

Köşe vuruşu yapılırken gereken uzaklığı sağlayabilmek için, köşe yayından 9.15 m. (10 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik ve oyun alanı dışında bir çizgi çizilebilir.
 
TOP
Nitelikleri ve ölçüleri
Top:
 • Yuvarlak olmalı.
 • Deriden ya da uygun bir maddeden yapılmalı.
 • Çevresi 70 cm'den çok, 68 cm'den az olmamalı.
 • Maçın başında ağırlığı 450 gr'dan fazla 410 gr'dan az olmamalı.
 • Deniz seviyesinde basıncı 0.6 - 1.1 atmosfere eşit olmalı.Hatalı topun değiştirilmesi

Maç sırasında top patlar ya da kusurlu duruma gelirse:
 • Maç durdurulur.
 • Topun değiştirilmesi ve topun oynanamaz duruma geldiği noktadan hakem atışıyla maç başlar.
    Eğer top başlama vuruşu, kale vuruşu, korner vuruşu, penaltı atışı, frikik atışı ya da taç atışı sırasında kulanılmaz hale gelirse:
 • Maç anlatılan şekle göre başlar.
Top oyun sırasında hakem karar vermeden değiştirilemez.

Uluslararası Futbol Komitesi'nin kararları

1.
Müsabakalarda sadece Kural 2 'de belirtilen özellikleri taşıyan toplar kullanılır. FIFA müsabakalarında ve konfederasyonlar arası organize edilen maçlarda futbol topunun kabul edilebilirliği aşağıdaki üç logodan birini taşımasını gerektirir:

Resmi "FIFA APPROVED" (FIFA ONAYLI) logo ya da resmi "FIFA INSPECTED" (FIFA DENETLİ) logo ya da referans "International Matchball Standard" (Uluslararası maç topu standartı)

Topun üzerindeki bu işaretler topun resmi olarak test edildiği ve Kural 2'de belirlenen mininum nitelikleri ve değişik kategoriler için bu niteliklere yapılan eklentileri karşıladığını gösterir.

Her kategori için gerekli ilave gereklilikler Uluslararası Futbol Komitesi'nin onayından geçmelidir. Sözü edilen testler FIFA onaylı enstitüler tarafından yapılır.

Uluslararası organize edilen müsabakalar bu üç logodan birini taşımak zorundadırlar. Öteki tüm maçlarda Kural 2'ye uyan tüm toplar kullanılabilir.

2. FIFA müsabakaları, konfederasyon ve uluslararası organizasyonlarda kullanılan toplarda hiçbir reklama izin verilmez. Sadece turnuva, organizatör amblemi ve üretici markanın amblemini taşıyabilir.Turnuva yönetmelikleri bu tür işaretlerin sayısı ve büyüklüğüne kısıtlama getirebilir.


 
Oyuncular

Maç iki takım arasında oynanır ve biri kaleci olmak üzere on bir kişiden fazla olamaz. Eğer bir takım yedi kişiden az ise maç yapılamaz.

Resmi Karşılaşmalar

Resmi karşılaşmalarda en fazla üç oyuncu değişikliği yapılabilmektedir.
Oyun kurallarına göre en fazla yedi oyuncu, oyuncu değişikliği hakkı için aday gösterilebilir.

Diğer Maçlar

Diğer maçlarda eğer:
 • Takımlar değiştirilecek azami oyuncu sayısında anlaşırlarsa,
 • Hakeme maçtan önce bildirirlerse, anlaştıkları sayıda oyuncu değiştirebilirler.
 • Hakeme bildirilmezse veya değiştirilecek oyuncu sayısında anlaşma maç başlamadan sağlanamazsa, en çok 3 oyuncu değiştirilebilir.
Bütün maçlar Bütün maçlarda oyuncu değişikliği hakeme önceden bildirilmelidir. İsmi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.

Oyuncu Değişikliği Yöntemi

Oyuncu değişikliğinde şu şartlara uyulmalıdır:
 • Oyuncu değişikliği sayısı önceden hakeme bildirilmiş olmalı.
 • Oyuncu değişikliği ancak çıkan oyuncunun sahayı terk ettikten ve hakemin işaretinden sonra yapılabilir.
 • Yeni oyuncu yalnız ortasaha çizgisinden ve oyun dururken girebilir.
 • Oyuncu değişikliği yeni oyuncu sahaya girdikten sonra tamamlanır.
 • Bu anda oyuncu eskisinin yerini almış ve onun yerindedir.
 • Tüm yedek oyuncuların oyuna girmesine veya girmemesine hakemin kararına bağlıdır.
Kaleci Değişikliği

Diğer futbolculardan biri kaleci ile yer değiştirecekse:
 • Hakemin izniyle yapılır.
 • Oyuncu değişikliği duraklama anlarına eklenir.
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza
Oyuncu değişikliği hakem izin vermeden yapılmışsa:
 • Oyun durur.
 • Oyunu değişikliği ikaz edilir ve sarı kart ile cezalandırılır.
 • Oyun topun en son bulunduğu yerden hava atışı ile başlar * (bkz. Önsöz)
Eğer oyuncu; kaleci ile hakemin izni olmadan yer değiştirirse:
 • Oyun devam eder.
 • Oyuncular oyun durduktan sonra uyarılarak sarı kart ile cezalandırılır.
Bu kural başka bir şekilde ihlal edilirse:
 • Oyuncu uyarılarak sarı kart ile cezalandırılır.
Oyunu Tekrar Başlatma
Eğer oyun yan hakemin uyarısıyla orta hakem tarafından durdurulursa:
 • Oyun topun en son oynandığı yerden ve karşı takım oyuncuları tarafından endirek serbest vuruşla oyun başlar.
Oyuncular ve yedek oyuncuların ihracı
Eğer oyun başlamadan önce atılan oyuncunun yerine yedeklerde belirtilen oyunculardan biri girebilir.
Eğer bir oyuncu atıldıysa yerine yeni bir oyuncu giremez.

Uluslararası Futbol Komitesi'nin Kararları

1.
Kural 3'e göre eğer bir takımın yedi oyuncudan az oyuncusu kalırsa oyun devam edemez.
2. Teknik direktör ve yardımcıları teknik bölge içerisinde sorumlu davranmalıdırlar ve bu sınırlanan bölge içerisinde oyunculara taktik verebilir.
 
Oyuncuların malzemeleri
Güvenlik

Oyuncularda kendi ve diğer oyuncular için tehlikeli (şövalye yüzük gibi) malzeme kulanamazlar.

Temel Malzemeler

Oyuncuların zorunlu olarak kullanacakları malzemeler:
 • Kazak ya da forma
 • Şort (Eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalıdır)
 • Uzun çorap
 • Tekmelikler
 • Ayakkabı
Tekmelikler
 • Çorapların içinde bulunmalılar.
 • Uygun maddelerden (kauçuk, plastik ya da benzer maddeler) yapılmış olmalılar.
 • Yeterli bir koruma sağlamalıdır.
Kaleciler
 • Her iki kaleci de kendilerini diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edecek renkte forma giymeliler.
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza
Bu kuralın çiğnenmesi halinde:
 • Oyunun durmasına gerek yoktur.
 • Hakem tarafından malzemelerini tehlikeli olan oyuncu saha dışına çıkarılır.
 • Oyuncu ilk oyun durduğunda sahayı terk eder.
 • Tehlikeli malzeme kullandığı için sahadan çıkarılan oyuncu hakemin izni olmadan giremez.
 • Hakem bu oyuncuya giriş izini vermeden önce malzemelerini kontrol eder.
 • Oyuncu ancak oyun durduktan sonra sahaya girebilir.
Eğer bu kural ihlali nedeniyle saha dışarısına çıkarılan oyuncu hakem izin vermeden sahaya girerse sarı kart görür.

Oyunu Tekrar Başlatma

Eğer oyun hakem tarafından yardımcısının ihtarı sonucunda durduysa:
 • Oyun karşı takımın endirek serbest vuruş kullanmasıyla başlar ve atış hakemin oyunu durduğunda topu bulduğu yerden yapılır.
Hakemin yetkisi

Her maç, görevlendirildiği maçta oyun kurallarının uygulanması konusunda tam yetki sahibi bir hakem tarafından yönetilir. 
Yetki ve Görevler

Hakem:
 • Oyun kurallarını uygulatır.
 • Maçları yardımcı hakemlerin ve uygulanabilinen yerlerde 4. hakemin yardımıyla yönetir.
 • Kullanılan topun Kural 2'de bahsedilen nitelikleri taşıdığını kontrol eder.
 • Oyuncuların ekipmanlarının Kural 4'te bahsedilen nitelikleri taşıdığını kontrol eder.
 • Maç süresini ve maçın kaydını tutar.
 • Kurallara uyulmadığı zaman kendi inisiyatifine bağlı olarak maçı durdurur, askıya alır yada bitirir.
 • Herhangi bir dış engellemede maçı durdurur, askıya alır ya da bitirir.
 • Bir oyuncu ciddi şekilde sakatlanırsa, inisiyatifi doğrultusunda maçı durdurur ve oyuncunun dışarı çıkmasını sağlar.
 • Bir oyuncu hafif şekilde sakatlanırsa, inisiyatifi doğrultusunda, top oyun dışına çıkana kadar oyunu devam ettirir.
 • Kanayan bır yarası olan herhangi bir oyunucunun oyun sahasının dışına çıkmasını sağlar. Kanaması durdurulan oyuncu yalnızca hakemden işaret alarak oyuna girebilir.
 • Kural dışı bir harekete maruz kalan takımın avantajı ise oyunu devam ettirir. Eğer devamında avantaj sağlanan bir durum yoksa kural dışı hareket cezalandırılır.
 • Bir oyuncu aynı anda birden fazla kural dışı hareket yaparsa bu hareketlerin en ciddi olanını cezalandırır.
 • Uyarı ya da ihracı gerektiren hareketlerde bu oyuncuyu cezalandırır. Bunu o an yapmak zorunda değildir ama topun oyun alanını terk ettiği ilk anda oyuncuyu cezalandırmalıdır.
 • Sorumluluklarına uygun davranmayan takım görevlilerini, sağ duyusuna bağlı olarak, oyun alanından ve çevresinden uzaklaştırır.
 • Gözden kaçırdığı olaylarda 4. hakemin görüşlerine başvurur.
 • Yetkili olmayan kimsenin sahaya girmemesini sağlar.
 • Durmuş olan maçı tekrar başlatır.
 • Gerekli yetkililere futbolcuların ve/veya teknik heyetin maçtaki disiplinsiz davranışları ve maçtan önce, maç sırası ve sonrasında olan olayları içeren bir rapor sunar.Hakemin kararları
 

Hakemin oyunla ilgili kararları kesindir ve değişmez.
Hakem kararının yanlış olduğunu düşünürse ya da yardımcılarının uyarısı bu yönde olursa sadece eğer oyunu başlatmamışsa kararını değiştirebilir.

Uluslararası hakem komitesinin kararları

1. Bir hakem (gerektiği durumlarda yardımcı hakemler ve 4. hakem) şunlardan sorumlu tutulamaz:
 • Bir oyuncu, görevli ya da seyircinin herhangi bir şekilde sakatlanmasından
 • Her türlü mülkiyete verilen bir zarardan
 • Maçın kontrolü ve oynanması için gereken normal prosedürün uygulanması ve oyun içinde oyun kurallarının gerektirdiği kararlar yüzünden kişi, kulüp, şirket veya kurumun uğrayacağı zarardan
Bunun kapsamı içinde olanlar:
 • Oyun sahasının, çevresinin ya da havanın durumunun maçın oynanmasına engel olduğu kararı
 • Herhangi bir sebeple maçın iptali kararı
 • Demirbaş ve kale direkleri, köşe gönderi bayrakları ve top gibi ekipmanların durumlarına bağlı kararlar
 • Tribündeki seyircilerden gelen engelleme ya da tribündeki bir problem yüzünden maçı durdurma ya da durdurmama kararı
 • Sakatlanan bir oyunucunun tedavisi için oyun alanının dışına çıkartılması için oyunu durdurma ya da durdurmama kararı
 • Sakatlanan bir oyuncunun hemen o an oyun dışına alınmasını istemek ve bu kararında ısrar etmek
 • Oyuncunun belirli bir forma yada ekipman giymesine izin verme ya da vermeme
 • Kendi sorumluğu altında olduğu sürece herhangi bir kişinin (takım, stat görevlileri, güvenlik görevlileri, fotoğrafçılar ve diğer medya görevlileri) oyun alanı çevresinde bulunmasına izin verme ya da vermeme
 • FIFA, federasyon, lig kuralları ve yönetmeliklerinin gerektirdiği, sorumlulukları ve oyun kuralları doğrultusunda verdiği her türlü karar
2. Görevlendirildiği turnuva ve müsabakalarda 4. hakemin rolü ve görevleri Uluslararası Futbol Komitesi'nce belirtilen ana noktalara göre belirlenmelidir.

3. Oyunla ilgili olaylar golün atılıp atılmadığı durumları ve maçın sonucunu kapsar.
YARDIMCI HAKEMLER
Görevli
Yan hakemler alttaki olayları orta hakeme bildirmek üzere atanmışlardır:
 • Topun bütününün sahayı terk edip etmediğine karar verme,
 • Kimin faul,korner ve taç atışı kullanacağını gösterme,
 • Oyuncunun ofsayta düştüğünü gösterme,
 • Oyuncu değişikliği yapılacağı zaman,
 • Hakemin göremediği faul ve penaltı atışlarında yardımcı olmak,
 • Pozisyona hakemden daha yakın olduklarında meydana gelen ihlalleri (bu bazı özel durumlarda, ceza alanı içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar),
 • Penaltı vuruşlarında kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket ettiğini ve topun gol çizgisini geçtiğini.
Yardım
Yardımcı hakemler, hakemin maçı oyun kurallarına göre yönetmesine yardımcı olurlar.
Bazı durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alanına girebilirler.

Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.
OYUN SÜRESİ
Oyunun periyotları
Maçlar 45 dakikalık iki devre üzerinde oynanılır. Bazı anlaşmalarla daha kısa da olabilir (mesela her iki yarı da yetersiz ışıktan dolayı 40'ar dakika olarak kısalabilir). Tabii ki oyun kuralları çerçevesinde… 

Devre Arası
 • Oyuncuların devre arası dinlenmeye hakları vardır.
 • Devre arası 15 dakikayı geçemez.
 • Oyun kuralları devre arasında da geçerlidir.
Kayıp zaman için uzatma
Kaybolan Zamanlara Şu Şekilde Müsamaha Gösterilebilir:
 • Oyuncu değişikliklerinde,
 • Oyuncu sakatlanmalarında ,
 • Sakatlanan oyuncunun saha dışarısına çıkartılırken geçen süre,
 • Diğer nedenlerden dolayı,
 • Orta hakem yan hakemlere danışarak kaybolan zaman için bu kurallar çerçevesinde müsamaha gösterebilir.
Ekstra Zaman
Oyun kuralı oyunun iki devre daha uzamasını sağlayabilir.Burada Kural 8 uygulanır.

Penaltı Atışları

Eğer maç ekstra zamandan sonrada skorda eşitlik bozulmadıysa penaltılara kalır ve 8 penaltıdan sonra da eşitlik bozulmazsa bundan sonra ilk kaçıran maçı kazanır.

Tatil edilen maç

Müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe, tatil edilmiş bir maç tekrar edilir.
OYUNUN BAŞLAMASI
Başlama vuruşundan önce
Para atışı yapılır ve atışı kazanan takım ilk yarıda atak yapacağı kaleyi seçer.
Diğer takım ise oyuna başlar.
Kazanan takım ikinci yarıda oyuna başlar.
İkinci devrenin başında takımlar sahalarını değiştirirler.

Başlama Vuruşu

Başlama vuruşu başlama ve tekrar başlama yoludur:
 • Maçın başında
 • Gol atıldıktan sonra
 • İkinci yarının başında
 • Uzatmaların her iki devresinin de başında
Başlama vuruşundan direk gol olabilir.

Yöntem
 • Tüm oyuncular kendi yarı sahalarında bulunmalı.
 • Başlayacak takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m uzakta olmalılar.
 • Top orta noktada durmalı.
 • Hakemin işareti üzerine başlanmalı.
 • Topa temasta bulunulduğunda top oyundadır.
 • İlk vuruşu yapan oyuncu başkası dokunmadan topa ikinci kez temasta bulunamaz.
Gol atıldıktan sonra karşı takım başlama vuruşu ile oyuna başlar.

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Atışı kullanan oyunca topa başkası dokunmadan önce ikinci kez topa temasta bulunursa:
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa ikinci temasın yapıldığı yerden kullanılır.

Bu kural başka bir şekilde bozulursa:
 • Başlama vuruşu tekrarlanır.
Hakem Atışı
Hakem atışı oyunu tekrar başlatma yöntemidir. Oyun kurallarına göre uygun şartlarda yapılır.

Yöntem
Hakem, hakem atışını oyunun durduğu noktadan yapar.
Top yere değdikten sonra oyun tekrar başlar.

Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza

Hava atışı aşağıdaki hallerde tekrarlanır:
 • Oyunculardan birinin top yere değmeden önce topa temasta bulunmasıyla,
 • Herhangi bir futbolcunun teması olmadan topun saha dışına çıkmasıyla.
Özel Koşullar 

Serbest vuruş defans yapan takıma verilirse bu vuruş ceza sahasının herhangi bir yerinden kullanılabilir.
En direk serbest vuruş atak yapan takıma, rakip takımın ceza sahasında verildiyse vuruş ceza sahasının çizgilerinin paralel çizgisine en yakın noktadan kullanılır.
Hava atışı oyun durduktan sonra kural ihlalinin yapıldığı, ceza sahasının çizgilerinin paralel çizgisine en yakın noktadan kullanılır.
 
Topun oyundışı olması
Top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır:
 • Top eğer gol ve taç çizgisini yerde ve havada geçtiyse.
 • Oyun hakem tarafından durdurulur.
Topun oyunda olması
Yukarıdaki tanımlamalar hariç ve aşağıdaki tanımlamalar dahil:
 • Eğer top kale direğine veya köşe direğine çarpıp saha içine geri dönerse top oyundadır.
 • Eğer top yan ve orta hakemler saha içerisindeyken onlara çarpıp saha içerisinde kalırsa, top oyundadır.
Gol sayılması 

Top iki direk arasından, üst direğin altından ve gol çizgisinden oyun kurallarını ihlal etmeden geçmişse gol olarak sayılır.
 
Kazanan Takım
Maçı daha fazla gol atan takım kazanır. Her iki takım da gol atamamış ya da aynı sayıda gol atmışlarsa oyun berabere biter.

Müsabaka Kuralları 

Oyun berabere biterse, oyun ya uzatmalara gider ya da başka bir kural devreye girerek oyunun galibini Uluslararası Futbol Komitesi maçın galibini tayin eder.
 
Ofsayt pozisyonu
Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır:
 • Karşı takımın kale çizgisine top ve rakipten daha yakın olursa.
Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir:
 • Kendi yarı sahasındaysa ya da
 • Kaleci hariç bir diğer oyuncuyla aynı hizadaysa ya da
 • Diğer iki rakip oyuncuyla aynı hizadaysa
Atakta iken 

Oyuncu ofsayttayken topa dokunur veya ona top gelir ve dokunursa aktif duruma düşer, aşağıdaki durumlarda oyuncu ofsayt verilerek cezalandırılır:
 • Oyunu engellerse ya da
 • Rakibini engellerse ya da
 • Bu pozisyonla kazanç sağlarsa
Atakta değilken
Şu şekillerde ofsayt olmaz:
 • Kale vuruşu
 • Taç atışı
 • Korner vuruşu
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza
Hücum yapan takımın bir oyuncusu ofsayttaysa karşı takıma endirek serbest vuruş verilir ve vuruş ofsaytın olduğu noktadan kullanılır.
 
Direkt serbest atış
Bir oyuncu aşağıdaki 6 kusuru hakeme göre dikkatsizce, aşırı ya da fazla güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine direk serbest vuruş verilir:
 • Rakibe tekme atar ya da atmaya teşebbüs ederse
 • Rakibe çelme takar ya da takmaya teşebbüs ederse
 • Rakibin üstüne sıçrarsa
 • Rakibe şarj uygularsa
 • Rakibine vurur ya da vurmaya teşebbüs ederse
 • Rakibini iterse
Oyuncunun aşağıdakilerden birini yapması halinde de rakip takıma direk serbest vuruş verilir:
 • Topa sahip olmak için hamle yaparken toptan önce oyuncuya temas ederse
 • Rakibini tutarsa
 • Rakibe tükürürse
 • Kasıtlı olarak topu ellerse (ceza alanı içinde kaleci hariç)
Direk serbest vuruş kusurlu hareketin yapıldığı yerden atılır

Penaltı Vuruşu 

Yukarıdaki on kusurlu hareket bir oyuncu tarafından kendi ceza sahasında yapılırsa, top oyun içindeyse, topun konumuna bakılmaksızın penaltı vuruşu verilir.

Endirek Serbest Vuruş

Kaleci kendi ceza sahası içinde aşağıdaki beş kusurlu hareketi yaparsa endirek serbest vuruş verilir.
 • Topu eliyle kontrol ettikten sonra 6 saniye içinde oyuna bırakmazsa,
 • Elinden bıraktıktan sonra başka oyuncuya değmeden topa tekrar elleriyle dokunursa,
 • Takım arkadaşı tarafından kendisine kasti olarak atılan topa eliyle dokunursa,
 • Topa takım arkadaşının kullandığı bir taç atışı sonrası sahip olduktan sonra eliyle dokunursa,
 • Zaman geçirirse.
Hakemin inisiyatifine bağlı olarak, şu hallerde rakip takım lehine endirek serbest atış verilir.
 • Tehlikeli bir şekilde oynuyorsa
 • Rakibin gidişini engelliyorsa
 • Kalecinin topu elinden çıkarmasına izin vermiyorsa
 • Kural 12'de bahsedilen kusurlu hareketler dışında uyarı almasını ya da atılmasını gerektiren başka her durum için
Endirek serbest vuruş kusurlu hareketin olduğu yerden yapılır.

Disiplin cezaları

İhtar Verilecek Haller:

Oyuncu aşağıdaki yedi kusurlu hareketi yaparsa uyarılır ve sarı kart gösterilir:
 • Sportmenlik dışı hareket ederse
 • Sözlü olarak ya da hareketleriyle karara karşı geldiğini gösterirse
 • Israrla oyun kurallarını ihlal ederse
 • Oyunun başlamasını geciktirirse
 • Korner ve köşe atışlarında gerekli uzaklığa gitmezse
 • Oyuna hakemin izni olmadan girerse
 • Kasti olarak oyun alanını hakemin izni olmadan terk ederse
İhraç verilecek haller (Oyundan atılma)
Oyuncu aşağıdaki yedi kusurlu hareketten birini yaparsa kırmızı kart gösterilir ve oyun alanının dışına yollanır:
 • Tehlikeli şekilde faul yaparsa
 • Sert davranışlarda bulunursa
 • Rakibe ya da başka birisine tükürürse
 • Bir golü ya da açık gol pozisyonunu eliyle engellerse (Ceza alanını içindeki kaleci hariç)
 • Açık bir gol pozisyonunu, gole giden oyuncuyu serbest vuruş ya da penaltı vuruşuna sebep olacak bir hareketle engelerse
 • Saldırgan, aşağılayıcı ve terbiyesiz sözler söylerse ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa
 • Aynı maç içinde ikinci sarı kartı görürse.
Uluslararası futbol birliği kararları
1.
Eğer kaleci, top oyunda iken, kendi ceza alanı içinde topu rakibine atarak ona vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse bir penaltı vuruşu cezası verilir.

2. Bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.

3. Kaleci topa eli veya kolu ile dokunduğunda topu kontrol altına almış sayılır. Topa sahip olmak kalecinin topu bilerek elle veya kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. Fakat hakem, kaleci bir kurtarış yaparken topu çeldiğine veya topun kaleciden sektiğine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmiş sayılmaz.

Eğer kaleci topu 5-6 saniyeden fazla elle veya kolla tutarsa zaman geçiriyor olarak değerlendirilecektir.

4. 12. Kurala uygun olarak, bir oyuncu kafasını veya göğsünü veya dizini vs. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. Fakat hakemin kanısınca, bir oyuncu bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapıyorsa, o oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur. Oyuncuya ihtar verilip sarı kart gösterilir ve ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirek serbest vuruş verilir.

Bir serbest vuruş yaparken, bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışı için ihtar verilip sarı kart gösterilir. Serbest vuruş tekrarlanır.

Bu durumlarda, kalecinin daha sonra topu elle oynayıp oynamadığı önemli değildir. İhlal 12. kuralın lafzını ve ruhunu bozmaya çalışan oyuncu tarafından yapılmıştır.

5. Rakip takımın oyuncusunun sağlığını tehlikeye sokan arkadan müdahaleler ciddi faullü oyun olarak değerlendirilecektir.

6. Oyun alanı üzerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya yönetilk yapıldığı tespit edilen her türlü hareket sportmenlik dışı olarak değerlendirilecektir.

 
Penaltı atışı

Top oyundayken defans yapan takım eğer kendi ceza sahası içerisinde karşı takım oyuncularından birine direk serbest vuruş yaparsa penaltı vuruşu verilir.

Penaltı vuruşu kaleye girerse gol olarak sayılır.
Devre sonlarındaki ek sürelerde hakem penaltı vuruşu verebilir.
Topun ve Oyuncuların Pozisyonu

Top:
 • Penaltı noktası içerisinde olmalıdır.
Penaltı vuruşu yapacak oyuncu:
 • Gereği gibi belirtilmelidir.
Kaleci:
 • Vuruşu yapan oyuncu topa vuruncaya kadar kaleci çizgisinin üzerinde bulunmalı.
Vuruşu yapacak oyuncular haricindeki oyuncular:
 • Oyun alanının içinde bulunmalılar.
 • Ceza sahasının dışında bulunmalılar.
 • Penaltı noktasının arkasında bulunmalılar.
 • Penaltı noktasından en az 9.15 m uzakta bulunmalılar.


      Hakem

 • Vuruşu yapacak oyuncunun kurallara uygun bir şekilde olduğuna karar verdikten sonra işaretini verir.
 • Penaltı vuruşunun tamamlandığına karar verir.
Yöntem
 • Oyuncu topu ileri vurmalı.
 • Başka bir oyuncu dokunmadan atışı yapacak oyuncu ikinci kez topa temasta bulunamaz.
 • Topa dokunulduğunda top oyuna girmiş sayılır.
Oyun içinde, uzatmalarda veya penaltı atışlarında, penaltı atılırken ya da tekrar atılırken top kale çizgisini geçmeden önce:
 • Bir veya her iki direğe ve/veya üst direğe ve/veya kaleciye dokunduktan sonra, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçerse gol yapılmış sayılır.
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza
Eğer hakem vuruşun kullanılması için işaret vermiş ve sonra top oyuna girdiyse :

Oyuncu vuruşu yaparken oyun kurallarını ihlal ettiyse:
 • Hakem oyunu devam ettirir.
 • Vuruş gol olduysa vuruş tekrarlanır.
 • Vuruş gol olmadıysa vuruş tekrarlanmaz.
Kaleci vuruş kullanılırken oyun kurallarını ihlal ettiyse:
 • Hakem oyunu devam ettirir.
 • Vuruş gol olduysa gol verilir.
 • Vuruş gol olmadıysa vuruş tekrarlanır.
Vuruş kullanılırken takım arkadaşlarından biri 9.15 m'den yakında durur veya ceza sahasının içine girerse:
 • Hakem oyunu devam ettirir.
 • Vuruş gol olduysa gol verilir.
 • Vuruş gol olmadıysa vuruş tekrarlanır.
 • Top kaleciden veya direklerden döner ve bu oyuncu tarafından gol atılırsa, defans yapan takım endirek serbest oyunla oyuna başlar ve atılan gol sayılmaz.
Kaleci penaltı noktasına 9.15 m'den daha yakın olur veya ceza sahası içerisine girerse:
 • Hakem oyunu devam ettirir.
 • Vuruş gol olduysa gol verilir.
 • Vuruş gol olmadıysa vuruş tekrarlanır.
Her iki takımın oyuncuları da oyun kurallarını ihlal ederse:
 • Vuruş tekrarlanır.
Eğer, penaltı vuruşu kullanıldıktan sonra :
Oyuncu topa ikinci kez (elleri dışında) dokunursa:
 • Rakip takıma endirek serbest vuruş verilir ve vuruş temasın olduğu noktadan kullanılır.
Vuruşu yapan oyuncu topa elle dokunursa:
 • Rakip takıma endirek serbest vuruş verilir ve vuruş temasın olduğu noktadan kullanılır.
Top bir şekilde hareket eder ve bulunduğu noktadan çıkarsa:
 • Vuruş tekrarlanır.
Top bir şekilde kaleciden veya direklerden dönerse:
 • Hakem oyunu durdurur.
 • Oyun hava atışı ile tekrar başlatılır.
 Taç atışı 

Taç atışı oyunu tekrar başlatmanın bir metodudur.
Taç atışıyla atılan top direk kaleye girse de gol olarak sayılmaz.

Taç Kararı:
 • Top sahayı çevreleyen çizgiler dışına yerde ve havada geçtiğinde,
 • Topun sahayı terk etiği noktadan,
Yöntem
Taç atışı kullanılırken oyuncu:
 • Yüzü sahaya dönük olmalı,
 • İki ayağı da taç çizgisinin üzerinde ya da sahanın dışında bulunmalı,
 • İki elini de kullanmalı,
 • Topu arkadan ve kafasının üzerinden atmalı,
Taçı kullandıktan sonra rakip veya takım arkadaşı dokunmadan topa dokunamaz.
Oyun top sahaya girdikten sonra başlar.

Kuralı İhlal Nedeniyle Verilen Ceza

Atış Kaleci Dışında Bir Oyuncu Tarafından Kullanılırken

Eğer, top oyuna girdikten sonra, topa ikinci kez diğer oyunculardan önce dokunursa:
 • Rakip takıma endirek serbest atış verilir, atış topun ikinci kez dokunulduğu noktadan kullanılır.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, atışı yapan oyuncu atışı yaptıktan sonra topa elle bir temasta bulunursa:
 • Rakip takıma direk serbest atış verilir, atış topa müdahale yapılan noktadan kullanılır.
 • Topa elle temas ceza sahası içinde olmuşsa penaltı atışı verilir.
Taç Atışı Kaleci Tarafından Yapılmışsa
Eğer, top oyuna girdikten sonra, başka bir oyuncu dokunmadan önce, kaleci ikinci kez topa temasta (elleri hariç) bulunursa:
 • Rakip takıma endirek serbest atış verilir, atış topa temas edildiği yerden kullanılır.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci topa başka bir oyuncu dokunmadan önce ve elle temasta bulunursa:
 • Eğer temas ceza sahasının dışında olduysa rakip takıma direk serbest vuruş verilir, atış temasın olduğu noktadan kullanılır
 • Eğer temas ceza sahası içinde yapılmış ise atış temasın olduğu noktadan kullanılır.
Eğer rakip oyuncu atış esnasında atışı yapan oyuncuya centilmenlik dışı bir şekilde hareket yapar ya da ilgisini dağıtacak bir harekette bulunursa:
 • Hamleyi yapan rakip oyuncu ikaz edilip sarı kart ile cezalandırılır.
Bu kural Başka Bir Şekilde Bozulursa:
 • Taç atışı el değiştirip karşı takım tarafından kullanılır.
Kale vuruşu
Kale vuruşu oyunu başlatmanın bir metodudur. Aut atışıyla karşı takıma atılan şutla gol olabilir.

Kale vuruşunun verilmesi
 • Atak yapan takımın oyuncusu topu aut çizgisini yerde ve havada kaybettiğinde Kural 10'a göre verilir.
Yöntem
 • Altı pasın içerisindeki herhangi bir noktadan atış kullanılabilir.
 • Rakip takım oyuncuları top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında bulunmalıdırlar.
 • Atışı yapan oyuncu tekrar topa temasta bulunamaz.
 • Top hareket ettikten sonra top oyundadır.
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza
Ceza sahası içerisinde kullanılmadıysa:
 • Atış tekrarlanır.
Kale vuruşu kaleci yerine bir başkası tarafından kullanırken

Eğer, top oyuna girdikten sonra, atışı yapan oyuncu atışı yaptıktan sonra topa (elleri hariç) temasta bulunursa:
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa ikinci temasın yapıldığı yerden kullanılır.
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa ikinci temasın yapıldığı yerden kullanılır.
 • Ceza sahası içerisinde olmuşsa penaltı atışı verilir.
Aut atışı kaleci tarafından kullanırken

Eğer, top oyuna girdikten sonra, atışı yapan oyuncu atışı yaptıktan sonra topa elleri dışında bir temasta bulunursa:
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa ikinci temasın yapıldığı yerden kullanılır.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, başka bir oyuncu dokunmadan önce, kaleci ikinci kez topa temasta bulunursa:
 • Ceza sahası içerisinde olmuşsa direk serbest vuruş verilir ve atış temasın olduğu noktadan kullanılır.
 • Ceza sahası içerisinde olmuşsa endirek serbest vuruş verilir ve atış temasın olduğu noktadan kullanılır.
Bu kural Başka Bir Şekilde Bozulursa:
 • Atış tekrarlanır.
Köşe vuruşu
Köşe vuruşu, oyunu tekrar başlatma yöntemidir.

Köşe vuruşundan yalnız rakip takımın kalesine doğrudan doğruya gol yapılabilir.

Bir köşe vuruşu:
 • Topun tamamı, en son, savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 10. Kural'a göre yapılmış nizami bir gol dışında, kale çizgisini geçince verilir.
Yöntem
 • Top köşe bayrağının yanındaki yayın içinde bulunmalı,
 • Top bu yayın dışında bulunmamalı,
 • Rakip takımın oyuncuları 9,15 m. uzakta durmalı,
 • Atış atak yapan takım tarafından kullanılmalı,
 • Top vurulduğu veya hareket ettiği zaman oyundadır,
 • Atışı kullanan oyuncu başkası dokunmadan bir daha dokunamaz.
Kural İhlali Nedeniyle Verilen Ceza 

Korner Atışı kaleci dışında bir oyuncu tarafından kullanılırken

Eğer, top oyuna girdikten sonra, atışı yapan oyuncu tekrar topa başkası dokunmadan önce dokunursa:
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa ikinci temasın yapıldığı yerden kullanılır.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, atışı yapan oyuncu atışı yaptıktan sonra topa elle bir temasta bulunursa:
 • Direk vuruş verilir ve atış temasın yapıldığı noktadan kullanılır.
 • Eğer ceza sahası içerisinde olduysa penaltı vuruşu verilir.
Korner Atışı Kaleci Tarafından Kullanılırken 

Eğer, top oyuna girdikten sonra, kaleci bir başka oyuncu topa dokunmadan önce topa temas ederse:
 • Endirek serbest vuruş verilir ve atış topa temas edilen noktadan kullanılır.
Eğer, top oyuna girdikten sonra, başka bir oyuncu dokunmadan önce, kaleci ikinci kez topa temasta bulunursa:
 • Ceza sahası içerisinde olmuşsa direk serbest vuruş verilir ve atış temasın olduğu noktadan kullanılır.
 • Ceza sahası içerisinde olmuşsa endirek serbest vuruş verilir ve atış temasın olduğu noktadan kullanılır.
Bu kural Başka Bir Şekilde Bozulursa:
 • Atış tekrarlanır.
Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar
 
   Penaltı noktasından yapılan vuruşlar, berabere biten bir maçtan sonra, müsabaka yönetmeliği gerektiriyorsa, hangi takımın galip sayılacağını belirleyen bir yöntemdir.

Yöntem
 • Hakem, vuruşların yapılacağı kaleyi seçer,
 • Hakem para atışı yapar ve atışı kazanan kaptanın takımı ilk vuruşu yapar,
 • Hakem yapılan vuruşların kaydını tutar,
 • Aşağıdaki durumlara bağlı olarak, her takım 5'er vuruş yapar,
 • Vuruşlar takımlar arasında sıra ile yapılır,
 • Eğer, her iki takım 5'er vuruşu tamamlamadan takımlardan birisi diğer takımın 5 vuruşu tamamlasa dahi yapamayacağı kadar gol yapmışsa vuruşlara son verilir,
 • Eğer, her iki takım 5'er vuruş yaptıktan sonra eşit sayıda gol yapmış veya hiç gol yapmamışlarsa, vuruşlar aynı sıra ile ve eşit sayıdaki vuruşlar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder,
 • Eğer bir kaleci vuruşlar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde belirtilen sayıda oyuncu değiştirmemişse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir.
 • Yukarıdaki belirtilen kaleci değişmesi dışında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmışsa uzatma sürelerinin sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruşlara katılabilirler.
 • Her vuruş bir başka oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vuruş hakkına sahip bütün oyuncular birer vuruş yaptıktan sonra ikinci vuruşunu yapabilir,
 • Vuruşlar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değiştirebilir,
 • Vuruşlar sırasında oyun alanında sadece vuruş hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi ile yardımcı hakemleri bulunacaktır,
 • Vuruşu yapan oyuncu ve iki kaleci dışında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır,
 • Vuruş yapan oyuncunun takım arkadaşı olan kaleci, oyun alanının içinde, vuruşların yapıldığı ceza alanının dışında, gol (kale) çizgisinin ceza alanı sınır çizgileri ile buluştuğu noktada durmak zorundadır.
 • Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda, aksine bir karar belirtilmediği sürece, ilgili Oyun Kuralları ve Uluslararası Futbol Komitesi Kararları uygulanır.
 • Bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncuyla maçı tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile eşit olması için kendi takımının oyuncu sayısını rakip takımın oyuncu sayısına indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. Bu konuyla ilgili sorumluluk takım kaptanına aittir.
 • Hakem, penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamadan önce her iki takımdan da eşit sayıdaki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vuruşları bu oyuncular tarafından yapılacaktır.
Teknik Alan

Kural 3, Uluslararası Futbol komitesi Karar 2'de tarif edilen teknik alan, aşağıda belirtildiği gibi, özellikle teknik görevliler ve yedek oyuncular için ayrılmış oturma yerleri olan statlarda oynanan maçlarla ilgilidir.

Teknik alanların boyutları ve konumu her statta farklı olabileceği için, ana hatlar aşağıda genel olarak belirtilmiştir:
 • Teknik alan, özel oturma yerinin iki yanında 1 m. yana doğru ve taç çizgisinin 1 m. yakınına kadar öne doğru olan alanı kaplar.
 • Bu alanı belirtecek işaretlerin kullanılması tavsiye edilir.
 • Teknik alanda bulunacak kişilerin sayısı müsabaka yönetmeliğinde belirtilir.
 • Teknik alanda bulunacakların kimliği oyunun başlamasından önce, müsabaka yönetmeliğine göre tanımlanır.
 • Her seferinde yalnız bir kişinin taktik bilgiler verme yetkisi vardır, bu kişi bilgileri verdikten sonra derhal yerine dönmelidir.
 • Teknik direktör ve diğer görevliler, örneğin sakatlanan bir oyuncuyu kontrol etmek için doktor veya masörün hakemin izni ile oyun alanına girmesi gibi özel durumlar dışında, teknik alanın içinde kalmalıdırlar.
 • Teknik direktör ve teknik alanda bulunanlar sorumlu davranışlar içinde bulunmalıdırlar.
Dördüncü Hakem
 
· Dördüncü hakem müsabaka yönetmeliğine göre atanabilir ve eğer üç hakemden biri göreve devam edemezse onun yerine görev yapar.
· Müsabakadan önce, müsabakayı düzenleyen kuruluş, hakemin oyuna devam edememesi halinde onun yerini dördüncü hakemin mi alacağı veya hakemin yerine kıdemli yardımcı hakemin geçip onun yerine de dördüncü hakemin mi geçeceğini açık bir şekilde belirtir.
· Dördüncü hakem, maç öncesi, maç süresi ve maç sonrasındaki her türlü idari görevde hakemin istediği şekilde yardımcı olur.
· Dördüncü hakem, maç sırasında oyuncu değiştirme işine yardımcı olmaktan sorumludur.
· Dördüncü hakem, gerektiğinde yedek topları kontrol eder. Eğer maç sırasında maç topu değişecekse, hakemin talimatına göre, zaman kaybının en az olacağı şekilde bir yedek top temin eder.
· Yedek oyuncuların kullandıkları giysi ve gereçleri, oyuncu oyuna girmeden önce kontrol etme yetkisine sahiptir. Eğer giysi ve gereçleri Oyun Kuralları'na uygun değilse bu durumu hakeme bildirir.
· Dördüncü hakem her durumda hakeme yardımcı olur. Dördüncü hakem hatalı tespit yüzünden yanlış oyuncuya ihtar verildiğinde, ikinci defa ihtar aldığı halde oyuncu ihraç edilmediğinde veya hakemin ya da yardımcı hakemlerin görüşü dışında meydana gelen şiddetli hareketler olduğunda hakeme haber vermek zorundadır. Hakem, bununla birlikte oyunla ilgili tüm hususlarda karar vermeye yetkilidir.
· Dördüncü hakem maçtan sonra, hakemin ve yardımcı hakemlerin görmediği her türlü fena hareket veya diğer olayları yetkili kuruluşlara rapor edecektir. Dördüncü hakem yazdığı rapor hakkında hakeme ve yardımcı hakemlere bilgi verecektir.
· Teknik alan olarak belirlenmiş bölgede bulunanların tümünün sorumsuz davranışlarını hakeme bildirme yetkisine sahiptir.

 

 

Bugün senle birlikte 2 ziyaretçim oldu...